MİLTEN FİRMASININ DENİZ SUYUNDAN KULLANMA SUYU ÜRETME TEKLİFİ

MİLTEN, YENİKÖY Tesisinde kullanılmak üzere 1800 m3/gün kapasiteli Deniz Suyu Desalination Tesisi kurdurarak içme suyu standartlarında kullanma suyu elde etmek istemektedir.

Deniz suyundan ters osmos metoduyla kullanma suyu elde etme teklifi verecek firmaların;

• MİLTEN, YENİKÖY tesisi yakınında denizde nerede en uygun su alma yapısını kurulabileceği, hangi kriterlere göre bu yeri belirlediğini,
• Su alma yapısını sahilden kaç metre uzakta ve yüzeyden ne kadar derinlikte kuracağını,
• Su alma yapısında deniz suyuna ve yüksek basınca dayanıklı hangi tür malzemeleri, borular ve pompalar gibi, kullanılacağı,
• Ön arıtma tesisinde hangi üniteler olacağı ve kuracağı,
• Ön arıtma tesisinde her bir ünitenin özelliklerinin ve kapasitelerinin ne olacağı,
• Flokulasyon ve filtrasyon ünitelerinde ne tür malzemelerin kullanılacağı, kapasitelerinin ne olacağı,
• Ters osmos ünitesinde ne tür malzemelerin (membran dahil) ve ünitelerin kullanılacağı,
• Ters osmos ünitesinin kaç kademeden oluşacağı,
• RO ünitesinde kullanılacak membranların ve pompaların özelliklerinin, kapasitelerinin ne olacağı,
• RO ünitesinde oluşan atık akımın enerji geri kazanım sistemi ile nasıl recycle edileceği ve recyle edilen enerjinin nerede nasıl kullanılacağı,
• Deminerizasyon için hangi tür sistem kullanılacağı,
• Dezenfeksiyon, koagulaasyon, oksidasyon, pH ayarlaması ve anti scalant için ne tür kimyasallar kullanılacağı ve dozlama pompalarının özelliklerinin ne olacağı,
• Kimyasalların birim fiyatlarının ne olacağı,
• Konsantrastın nereden ve nasıl denize deşarj edileceği,
• Varsa arıtma çamurlarının nasıl bertaraf edileceği,
• Kimyasalların kurulacak tesiste nasıl depolanacağı,
• Sistemin akım şemasının ne olacağı,
• Yıllık bakım-onarım ve işletme maliyetinin ne olacağı,
• Tüm ekipmanlarının garantilerinin kaç yıl olacağı,
• Garanti sonrası ekipmanların ve kimyasalların birim fiyatlarının ne olacağı,
• Tesisi kuracak firmanın tesis işletmeye geçtikten sonra tesisi iki yıl süre ile işletme garantisi vereceği,
• Miltenin teknik kadrosunu tesisin işletilmesi, bakımı, onarım konularında eğiteceği,

başlıklarını içerek ve her bir kalemi bizatihi uygulamaya koyacak şekilde firmaların anahtar teslimi fiyat teklifi vermelerini ve bu güne kadar uygulamaya koyduğu projeleri de dosyaya koymalarını istiyoruz.

Yukarıdaki belirtilen MİLTEN, YENİKÖY Deniz Suyu Desalination Tesisi projesiyle ilgilenen firmaların son teslim tarihi olan 30/12/2011 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese elden, posta/e-mail ile temasa geçebilirler.

Adres;                                MNE ÇEVRE Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti., Barbaros Mah. Uphill Court Sit. AB1-A  No:155, Ataşehir/İstanbul
Telefon:                              90 (0) 216 688 42 63 - (0) 216 688 42 61
Fax:                                   90 (0) 216 688 42 64
E-mail:                               mustafa.ozturk@mnecevre.com
İlgili Kişi:                            Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK